Osmo predavanje – Osnovni principi UI-a i UX-a

Osmo predavanje – Osnovni principi UI-a i UX-a

U osmom predavanju Aleksandra Ninković će pričati o osnovnim principima UI-a i UX-a.

Aleksandra je u dizajn vodama preko pet godina i trenutno radi u Namics-u, vodećoj švajcerskoj web agenciji. Interesuje je UX, dok u slobodno vreme istražuje rodnu perspektivu dizajna i dizajn metodologia rada.

U svom detaljnom predavanju Aleksandra će objasniti sledeće pojmove:

  • Šta je UI
  • UI standardi
  • Šta je UX
  • Istraživačke metode UX-a
  • Styleguide
  • Persone
  • Wireframe
  • Protototip

Aleksandrinu prezentaciju možete videti ovde: https://speakerdeck.com/webbootcamp/aleksandra-ninkovic-osnovni-principi-ui-a-i-ux-a

Video će biti dostupan u 20h, a live uključenje je u 21h.

Vidimo se :).

 

Odgovori na pitanja: